top of page

​醉漁晚唱

樂曲描繪:

落日流紅,漁人歸舟,酒酣高歌之狀。


如何以音樂呈現出酒酣高歌的情景,乃是此曲的重點。

此曲傳自孫毓芹老師,孫老師學自章志蓀先生。

 

章先生在其所著的研易習琴齋琴譜中有云:「此操壽臣先生最精,緩下緩上醉態如神。後見天文閣琴譜與此大同小異,其他琴譜均是醉漁唱晚,此為晚唱,乃蜀派之曲。」

(章先生乃學自陳壽臣先生)
 

bottom of page